Homepage Postings
Posted by Basit Baba - A Hour ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  15000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[FIRST=SECOND=AKARA=ROUTINE===]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[  8255 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}616 X 82 X BARABAR=END=25(5146)21==S==(64)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}616 X 40 X BARABAR=END=60(7129)60==F==(79)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}616 X 79 X BARABAR=END=23(6818)48==S==(81)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}616 X 70 X BARABAR=END=18(5933)44==F==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}616 X 95 X BARABAR=END=34(2459)04==F==(24)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}616 X 24 X BARABAR=END=21(8566)65==S==(58)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}616 X 20 X BARABAR=END=15(1782)40=====(----)==WAIT {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}MAKE=AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           FIRST====SECOND

 

                                                   {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(12)=(17)=(18){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                  {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(21)=(27)=(28){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(71)=(72)=(78){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(81)=(82)=(87){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

                       {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                          

                                          

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABAPosted by Basit Baba - 4 Hours ago

15000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[CENTER=ROUTINE=15000=TO=15000]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  189377 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1218=JAZER=34(8)9(9)856===(8934)==FIRST==(359)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1235=JAZER=35(1)4(2)566===(1267)==FIRST==(062)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1206=JAZER=34(7)2(7)51====(7722)==FIRST==(347)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1234=JAZER=35(1)2(8)336===(1863)==FIRST==(894)=MISS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1289=JAZER=35(9)0(2)646===(9247)==FIRST==(987)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1298=JAZER=36(0)2(7)767===(0752)==FIRST==(450)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1245=JAZER=35(2)8(4)557===(2479)==FIRST==(457)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1245=JAZER=35(2)8(4)557===(2479)==FIRST==(884)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1288=JAZER=35(8)8(8)716===(8833)==FIRST==(403)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1240=JAZER=35(2)1(3)633===(2378)==FIRST==(-----)=WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}CENTER=FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                     {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(2378){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                                                     {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(2378){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

  

 

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

                      {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                          

                                          

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABAPosted by Basit Baba - 7 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  15000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[AKARA=TANDOLA=F/S]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[  560022 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}560(0)22=========(019564)====S====(19)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}638(9)01=========(908453)====S===(489)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}188(0)24=========(019564)====S===(046)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}058(7)09=========(786231)====S===(36)====PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}457(4)70=========(453908)====S=(439=539)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}705(8)40=========(897342)====F=(793)=====PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}793(6)72=========(675120)====S=(276)=====PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}097(7)59=========(786231)====S=(237)=====PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}495(6)78=========(675120)====S=(71=06)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}923(9)87=========(908453)====S=(85)======PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}884(9)35=========(908453)====F=(85)======PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}852(9)54=========(908453)====S=(409=453)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}187(1)00=========(120675)====S=(57=270)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}930(0)79=========(019564)===S=(04)F=(615)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}615(8)46=========(897342)===F(82)S(38=928)PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}825(5)63=========(564019)===F=(40)=S=(64)=   PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}403(8)49=========(897342)===F=(79)=S=(79)=   PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}795(1)53=========(120675)===F=(701)========PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}701(4)95=========(453908)===F=(950)S(340)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}950(3)30=========(342897)===F=(247)=S=(38)PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}247(2)43=========(231786)===S=(61)======== PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}202(2)42=========(231786)================= WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA=TANTOLA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                             FIRST=SECOND

 

                                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(231786){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MRER IS  ROUTINE SE

                                       SECOND=AKARA==(61)==MUBARAK  HO

 

 

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

 

                       {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                          

                                          

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABAPosted by Basit Baba - 14 Hours ago

15000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN=ROUTINE=15000=TO=15000]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  062434 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7106=JAZER=(84)297093=====(8439)==FIRST==(34)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7134=JAZER=(84)463009=====(8439)==FIRST==(89)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7189=JAZER=(84)78797======(8439)==FIRST==(98)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7198=JAZER=(84)841027=====(8439)==FIRST==(45)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7145=JAZER=(84)528101=====(8439)==FIRST==(45)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7145=JAZER=(84)528101=====(8439)==FIRST==(88)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7188=JAZER=(84)782073=====(8439)==FIRST==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7140=JAZER=(84)49852======(8439)==FIRST==(---)==WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN==FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3489){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3489){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3489){#emotions_dlg.14iigsnjpg} 

 

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

                       {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                          

                                          

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABAPosted by Basit Baba - 21 Hours ago

15000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN=ROUTINE=15000=TO=15000]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  062434 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7106=JAZER=(84)297093=====(8439)==FIRST==(34)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7134=JAZER=(84)463009=====(8439)==FIRST==(89)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7189=JAZER=(84)78797======(8439)==FIRST==(98)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7198=JAZER=(84)841027=====(8439)==FIRST==(45)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7145=JAZER=(84)528101=====(8439)==FIRST==(45)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7145=JAZER=(84)528101=====(8439)==FIRST==(88)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7188=JAZER=(84)782073=====(8439)==FIRST==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7140=JAZER=(84)49852======(8439)==FIRST==(---)==WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN==FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3489){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3489){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(3489){#emotions_dlg.14iigsnjpg} 

 

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

                       {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                          

                                          

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA